Kjeller

Kjeller flytende vegg eller ikke?

Kjeller flytende vegg eller ikke?

Hvis fundamentet hever seg, kan ikke-flytende vegger skyve opp på gulvbjelkene og forårsake betydelige strukturelle skader på gulvene over og i hele hjemmet. ... Hvis bentonitt er tilstede, vil ingeniører anbefale flytende kjellervegger og et bryggestøttet fundament.

  1. Hva er poenget med en flytende vegg?
  2. Hvorfor flyter du kjellervegger?
  3. Kan en flytende vegg være bærende?
  4. Hvordan fungerer en flytende kjeller?
  5. Hva skal jeg legge på kjellerveggene mine?
  6. Hvor langt skal pigger være fra kjellerveggen?
  7. Hvordan fortelle om en vegg er bærende?
  8. Hvor stor åpning kan du ha i en bærende vegg?

Hva er poenget med en flytende vegg?

Ved å flyte kjellerveggene kan jorden utvide seg uten å påvirke hjemmet negativt. Selv om denne metoden er effektiv, er den ikke helt feilsikker, og selv om kjellerveggene dine flyter, kan bakken fortsatt bevege seg nok til at små sprekker vises i gipsveggen eller i gulvflisene.

Hvorfor flyter du kjellervegger?

Flytende vegger er utformet slik at kjellergulvet eller betonggulvet kan bevege seg litt uten å flytte veggen. Opp og ned og fortsatt ikke påvirke veggene. Hvis du er i et område med høy fuktighet og en type leirjord, skjer det.

Kan en flytende vegg være bærende?

Hvis den er installert som en flytende vegg = er den ikke bærende.

Hvordan fungerer en flytende kjeller?

Grunnprinsippet for den flytende platen er at grunnvann og vann som siver gjennom fundamentet, ledes til dreneringsfliser (perforerte rør) under omkretsen av kjellergulvet. Disse rørene fører vann til en crock- og sump -pumpe.

Hva skal jeg legge på kjellerveggene mine?

Bruk veggkonstruksjonsmaterialer designet for kjellere.

Bruk behandlet treverk hvis treet kommer i kontakt med betong, for eksempel tregulvplater på innrammede vegger, eller trebånd som festes direkte til kjellervegger.

Hvor langt skal pigger være fra kjellerveggen?

Merk av plasseringene til veggstiften

Sett topp- og bunnplatene på kanten og bruk et layoutfelt for å markere plasseringene til veggpinnene; plasser tappene 16 tommer på midten.

Hvordan fortelle om en vegg er bærende?

For å avgjøre om en vegg er bærende, foreslår Tom å gå ned i kjelleren eller loftet for å se hvilken vei bjelkene løper. Hvis veggen er parallell med bjelkene, er den sannsynligvis ikke bærende. Hvis veggen er vinkelrett, er den mest sannsynlig bærende.

Hvor stor åpning kan du ha i en bærende vegg?

Enhver åpning som er 6 fot eller mindre kan ha bare en 2x4 under strålen. Dette skaper et bærende punkt 1.5 tommer bred. Enhver åpning bredere enn 6 fot bør ha minst to 2x4s under hver ende av bjelken.

Lysbryteren slås automatisk av, men ikke på
Hvorfor slår lysbryteren min seg av seg selv??Kan en strømbryter slås av av seg selv?Hvordan forhindrer du at en lysbryter slås av?Slår en lysbryter a...
3-veis lyskrets styrer et annet rom, hvordan kan jeg koble det fra?
Hvordan lukker du av en 3 -veis bryter?Hvordan endrer du en 3 -veis bryter til singel?Hvordan kobler jeg fra en lysbryter?Hva skjer hvis du tre -veis ...
Endrer en 3 -gangs australsk switch -loop -lysbryter til en Smart -bryter uten nøytral?
Kan du installere smart switch uten nøytral?Hva skjer hvis en lysbryter ikke har en nøytral ledning?Kan jeg bytte ut en 3 -veis bryter med en smart br...